история Беларуси

Рэстаўрацыя палаца Пуслоўскіх у Косаве

Ёсць надзея, што рэстаўрацыя Косава не будзе такой саматужніцкай, як у Нясвіжы. Прынамсі, выкарыстоўваецца спецыяльнае цэгла, якую падразаюць кожную асобна — каб не адрознівалася ад старажытнай

Спачатку ўручную некалькі месяцаў з падвалаў палаца выносілі смецце, зямлю і друз. Падвалы расчысцілі, падлогу залілі бетонам, зрабілі замацавалі, і рэстаўратары ўзяліся за левае крыло палаца.

Палац Пуслоўскіх у Косаве

Палац Пуслоўскіх у Косаве

Читать далее…

Крэуская унія

Працягваючы публікацыі прысвечаныя Крэва, нельга не абыйсці ўвагай і самы вядомы ў нашай гісторыі момант, а менавіта падпісанні Крэўскай уніі 14 жнівеня 1385 года.

Крэуская унія (далей К.у.) 1385, дзяржауны саюз паміж ВКЛ i Польшчай. Заключаны 14.8.1385 у Крэускім замку. Акт К.у. — дакументальнае зацвярджэнне вял. князем літоускім Ягайлам папярэдне прынятых абавязацельствау перайсці у каталітва i ахрысціць паводле лацінскага абраду ycix язычнікау-літоуцау, а таксама стварыць дзяржауны саюз (унію) ВКЛ i Кароны Польскай.

Акт зафіксавау, што польскія паслы абяцалi Ягайлу ад імя сваей дзяржавы аддаць у жонкі малалетнюю польскую каралеву Ядвигу, а з ёю i польскую карону. К.у. папярэднічалі перагаворы паміж абодвума бакамі у тым ліку i пасольства Скіргайлы (брата Ягайлы). Заключэнне уніi было аблегчана узмацненнем улады Ягайлы i яго прымірэннем з Вітаутам, які вярнууся з Пруcii i атрымау ад Ягайлы у якасці удзельнага княства Гародню i Падляшша. Акт К.у. падтсалі Ягайла, князі троцкі Скіргайла, мсціслаускі Лугвен, ноугарад-северскі Карыбут, Вітаут.

Акт Крэўскай уніі

Акт Крэўскай уніі

Читать далее…

Барацьба Магнацкiх груповак ВКЛ у канцы XVII — пачатку XVIII ст.

Продолжение публикации подборки карт из атласа “Гiсторыя Беларусi” XVI-XVIII веков, семнадцатая карта – «Барацьба Магнацкiх груповак ВКЛ у канцы XVII — пачатку XVIII ст.«. Масштаб карты 1:4 000 000, то есть в 1 см — 40 км.

Условные обозначения по карте и современное название населённых пунктов для карты как всегда находятся в отдельной записи.

В конце XVII — начале XVIII веков, да и на все протяжении существования магнатских родов, шла борьба за власть, между теми кто уже был при власти и теми кто стремился получить эту самую власть. Условно можно разделить участников борьбы на три группы, в зависимости от времени борьбы (первые у у власти — вторые стремились к власти):
1. Пацы — Сапеги, Огинские (2-я половина 1670 — 1 половина 1680-х гг.)
2. Сапеги — Огинские,Вишневецкие, Пацеи,Радзивиллы (2-я половина 1680-х — 1700 г.)
3. Вишневецкие, Огинские — Сапеги (1700 — 1703 гг.)

Барацьба Магнацкiх груповак ВКЛ у канцы XVII - пачатку XVIII ст.

Барацьба Магнацкiх груповак ВКЛ у канцы XVII - пачатку XVIII ст.

Читать далее…

Аудиокнига «Паўстанцы. Гістарычная эсэ»

Прапаноўваю да праслухоўвання частку аўдыёкнігi «Паўстанцы. Гістарычныя эсэ» якая зьмяшчае гістарычныя эсэ з аўтарскай радыёпраграмы Ўладзімера АрловаГалерэя Кліё” (1999—2002). Кнiга у фармаце mp3. Электронны варыянт адрозніваецца ад папяровага варыянту, таму, тым, хто мае папяровы варыянт кнігі, будзе цікава паслухаць.

Читать далее…

Казацка-Сялянская вайна 1648 — 1651 гг. на Беларусi

Продолжение публикации подборки карт из атласа “Гiсторыя Беларусi” XVI-XVIII веков, пятнадцатая карта – «Казацка-Сялянская вайна 1648 — 1651 гг. на Беларусi«. Масштаб карты 1:4 500 000, то есть в 1 см — 45 км.

Условные обозначения по карте и современное название населённых пунктов для карты находятся в отдельной записи тут. Дополнительные условные обозначения обозначены на самой карте, указаны — районы сельских восстаний и формирование казацких отрядов, граница территории охваченной казацко-сельской войной, города и местечки — занятые казацкими войсками, а так же те, которые не смогли захватить казаки, населенные пункты, которые больше всего пострадали во время войны, наиболее мощные замки и оборонительные сооружения — места сбора войск ВКЛ, действия войск ВКЛ, места и даты наиболее значимых битв, в которых войска ВКЛ победили казацко-сельские отряды.

Казацка-Сялянская вайна 1648 - 1651 гг. на Беларусi

Казацка-Сялянская вайна 1648 - 1651 гг. на Беларусi

Читать далее…

Рэлiгiйнае становiшча у ВКЛ у другой палове XVI ст. ТРАДЫЦЫЙНАЕ ХРЫСЦIЯНСТВА I РЭФАРМАЦЫЯ

Продолжение публикации подборки карт из атласа “Гiсторыя Беларусi” XVI-XVIII веков, одиннадцатая карта – Рэлiгiйнае становiшча у ВКЛ у другой палове XVI ст. ТРАДЫЦЫЙНАЕ ХРЫСЦIЯНСТВА I РЭФАРМАЦЫЯ Масштаб карты 1:4 500 000, то есть в 1 см — 45 км.

Условные обозначения по карте и современное название населенных пунктов для карты находятся на специальной странице. Дополнительные условные обозначения обозначены на самой карте, указаны, районы распространения основных религий, наиболее крупные протестанские общины, православные церкви, центры Киевской метрополии, центры иерархий Киевской метрополии, православные общины, центры католических епархий, мусульманские центры, иудейские центры, границы Речи Пасполитой в XVI веке и прочие условные обозначения.

Рэлiгiйнае становiшча у ВКЛ у другой палове XVI ст. ТРАДЫЦЫЙНАЕ ХРЫСЦIЯНСТВА I РЭФАРМАЦЫЯ

Рэлiгiйнае становiшча у ВКЛ у другой палове XVI ст. ТРАДЫЦЫЙНАЕ ХРЫСЦIЯНСТВА I РЭФАРМАЦЫЯ

Читать далее…

Земляные валы замка Ходкевичей

Проезжая по старинному тракту, точнее пытаясь проехать, так как часть тракта местами распахана, по пути из Барановичей (в районе п-а Новая Мышь) в сторону Слонима, около речки (старое название Мышенка, на новой карте названия нет) заметил большие земляные валы.

Естественно, остановился и решил проверить, что за укрепления такие. При рассмотрении это оказались самые настоящие земляные валы, притом не смотря на время, они по прежнему были большие. На возвышении, на большой площади растут березы, по периметру идет полоса старых окопов, с высоты насыпи открываются прекрасные виды на окружающую природу.

Сразу встал вопрос, что за насыпи (земляные валы), какую оборонительную роль выполняли, а то что оборонительную, не вызывало никаких сомнений. Какие либо таблички, которые обычно присутствуют в подобных местах, найти мне не удалось, поэтому ограничившись, лицезрение красивой природы и прекрасных видов, двинулся далее.

Читать далее…

Как составить генеалогическое дерево своего рода?

В последнее время у нас, а точнее в Беларуси, как впрочем, и в других странах ближнего зарубежья, наблюдается, можно сказать, повальное увлечение составлением своего генеалогического древа. Большинство из нас помнит только 2 — 4 поколения своих предков. Однако чем больше начинаешь вспоминаешь своих прадедов, расспрашиваешь родственников, тем интереснее становится – так откуда растут наши корни?

Родословное древо — филогенетическое древо; изображение в виде дерева родственных отношений внутри группы организмов или всего органического мира в целом. В основании дерева помещаются предковые формы, а на разветвлениях ствола — потомки.

Где искать свои «корни»? Если вы не собираетесь глубоко «копать» в прошлое, то, возможно, вам будет достаточно и Государственного архива, данные архивы имеются во всех областных центрах Беларуси. В них хранятся документы, начиная с 1917 года и, если вы хотите узнать всего лишь о своих дедушках-бабушках, то вам, скорее всего, удастся отыскать там подробную информацию.

Как составить генеалогическое дерево своего рода?

Как составить генеалогическое дерево своего рода?

Читать далее…

Клады: кто ищет, тот всегда их найдет..

Предлагаю вашему вниманию пару статей касающихся кладов (вторая будет позже), наверняка уверен, что данная тема будет интересна многим. Уверен, что тема кладов будоражит умы всех и на 100% так же уверен, что в любой семью есть свое предание о некогда зарытых сокровищах или запрятанной заначке в прошлые времена.

У моих родителей, тоже есть такая легенда, о некогда «заныканых» золотых червонцах в хлеву, эх надо будет как то при случае проверить эту легенду, чем чет не шутит, а пока возвращаемся к теме самого поста. Удачи вам в поисках кладов!

Белорусам с кладами повезло: наша страна считается одной из самых богатых на них в Европе, ведь здесь проходили торговые пути и с севера на юг, и с запада на восток. Согласно энциклопедии «Археология и нумизматика Беларуси«, за последние два столетия в Беларуси найдено более тысячи кладов

клад, приск клада, находки, монеты, история

клад, приск клада, находки, монеты, история

Читать далее…

Стасункi Рэчы Паспалiтай з Расiйскай дзяржавай у першай палове XVII ст

Продолжение публикации подборки карт из атласа “Гiсторыя Беларусi” XVI-XVIII веков, восьмая карта – Стасункi Рэчы Паспалiтай з Расiйскай дзяржавай у першай палове XVII ст. Масштаб карты 1:8 500 000, то есть в 1 см — 85 км.

Условные обозначения по карте и современное название населенных пунктов для карты находятся на этой странице. Дополнительные условные обозначения обозначены на самой карте, указаны, границы Речи Пасполитой на начало XVII века, направления походов Лжедмитрия на Москву, так же походы Речи Пасполитой на Москву Жигимонда и Владислава, указаны года и места основных и прочие обозначения.

Стасункi Рэчы Паспалiтай з Расiйскай дзяржавай у першай палове XVII ст.

Стасункi Рэчы Паспалiтай з Расiйскай дзяржавай у першай палове XVII ст.

Читать далее…