князь Витовт

Адкрыты помнік вялікаму князю ВКЛ Вітаўту

У некаторай ступені знамянальная i незабыуная падзея адбылася у Пелясе. У вёсцы, дзе жывуць пераважна лiтоуцы, устаноулены помнiк Вялiкаму князю Лiтоускаму Biтауту. Як сведчаць летапюы, менавiта праз гэта паселiшча каля Радунi 600 гадоу назад праходзi ягоны шлях з Вiльнi...

Читать далее...