Топографические данные для атласа «Гiсторыя Беларусi» XVI-XVIII веков

Данный материал публикуется специально для предстоящих публикаций из атласа «Гiсторыя Беларусi» XVI-XVIII веков, дабы постоянно не размещать одну и туже информацию для каждой из карт.

 

Старажытныя i сучасныя назвы населеных пунктау Беларуа i суседнiх дзяржау

 

Старажытныя назвы Сучасныя назвы Сучасная дзяржауная прыналежнасць
Азярышча Езярышча Беларусь
Акерман Белгарад-Днястроусю Украiна
Алькенiкi Валькiнiнкай Лiтва
Ашмена Мураваная Мураваная Ашмянка Беларусь
Баркулабау Баркалабава Беларусь
Белая Белы Расiя
Бельск Бельск Падляскi Польшча
Берасце Брэст Беларусь
Бiржы Бiржай Лiтва

 

 

 

 

 

Старажытныя назвы Сучасныя назвы Сучасная дзяржауная прыналежнасць
Вайсэнштайн Пайдэ Эстонiя
Везенберг Ракверэ Эстонiя
Вендэн Цэсiс Латвiя
Вiлькамiр Укмерге Лiтва
Вiльня Вильнюс Лiтва
Волак-Ламскi Валакаламск Paciя
Ворнi (Медшкi) Варняй Лiтва
Гапсаль Хаапсалу Эстонiя
Гародна Гарадная Беларусь
Гародня Гродна Беларусь
Дынабург Даугаупiлс Латвiя
Дарагiчын Драгiчын Польшча
Дрыса Верхнядзвiнск Беларусь
Дэрпт (Юр’еу) Тарту Эстонiя
Eye Вэвiс Лiтва
Заблудау Заблудуу Польшча
Iгумен Чэрвень Беларусь
Kaзiмiip Казiмiрава Беларусь
Камянец Камянец — Падольскi Украiна
Кафа Феадосiя Украiна
Кейданы Кедайняй Лiтва
Кёнiгсберг Калiнiнград Paciя
Койданава Дзяржынск Беларусь
Коуна Каунас Лiтва
Марыенбург Алуксне Латвiя
Мезецк Мяшчоуск Paciя
Менск Miнск Беларусь
Мерач Мяркiне Лiтва
Мiтава Елгава Латвiя
Новагародак Навагрудак Беларусь
Панявеж Паневяжыс Лiтва
Парнау Пярну Эстония
Пераяслау-Разанскi Разань Paciя
Пiльтэн Пiльтэне Латвiя
Прапойск Слаугарад Беларусь
Расiены Расейняй Лiтва
Радзiвiмонты Чырвоная Зорка Беларусь
Ржэва Ржэу Paciя
Розiтэн Рэзекне Латвiя
Рэвель Талiн Эстонiя
Саламярэч Саламарэчча Беларусь
Свержань Новы Свержань Беларусь
Стары Быхау Быхау Беларусь
Tpoкi Тракай Лiтва
Усвят Усвяты Расiя
Фелiн Вiльяндзi Эстонiя
Холм Хэлм Польшча
Шаулi Шауляй Лiтва
Эскi-Крым Стары Крым Украiна
Юрбарк Юрбаркас Лiтва

Умоуныя знакi

Топографические данные для атласа "Гiсторыя Беларусi" XVI-XVIII веков

Топографические данные для атласа "Гiсторыя Беларусi" XVI-XVIII веков

1. Калi няма дакладных звестак аб месцы праходжання гранiцы, яна абазначаецца перарывiстым знакам.
2. Iншыя умоуныя знакi, якiя змешчаны у легендах карт атласа, у гэтую таблiцу не уключаны.